fbpx

Cпеціаліст у сфері гуманітарних, юридичних, суспільних, педагогічних наук до ACREC

Anti-Corruption Research and Educational Centre (ACREC)
Київ
Part time

Здається, ви трохи запізнились

Скоріше за все, ця вакансія закрита, бо вже зробила чиїсь понеділки щасливими.
Але не засмучуйтесь - у нас є що вам запропонувати!
Подивіться інші відкриті можливості на сайті

подивитися

1. Загальна інформація про посаду:

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції (далі — ACREC) запрошує спеціаліста у сфері гуманітарних, юридичних, суспільних, педагогічних наук з досвідом викладацької діяльності для розробки навчального курсу “Академічна доброчесність” Магістерської програми “Антикорупційні студії”. Цей курс є одним із нормативних навчальних курсів в рамках Магістерської програми “Антикорупційні студії”. В рамках курсу студенти повинні отримати знання про принципи академічної доброчесності у вищих навчальних закладах та науковій спільноті, поняття та види академічної недоброчесності; академічну недоброчесність як загальносвітову проблему; академічний плагіат; корупційні практики в учбовому процесі як виклик академічній доброчесності, а також шляхи та інструменти запобігання цим викликам.
Викладач/-ка (експерт/-ка) у сфері гуманітарних, юридичних, суспільних, педагогічних наук буде відповідальний/-на за розробку змісту авторської програми курсу “Академічна доброчесність” Магістерської програми «Антикорупційні студії». Всі активності викладача/-ки мають здійснюватися у тісній співпраці та за попереднім узгодженням з ACREC. У свою чергу, Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції буде сприяти плануванню, розробці та звітності відібраних викладача/-ки (експерта/-ки) та коригувати його/її діяльність згідно з вимогами експертів проекту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія», що реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (далі — USAID), за підтримки якого здійснюється цей навчальний курс.

2. Технічне завдання.

(а) Завдання: розробка навчального курсу та навчальних матеріалів для Магістерської програми «Антикорупційні студії» Національного університету «Києво-Могилянська академія».
(б) Інформація про проект: Магістерська програма «Антикорупційні студії» – це унікальна навчальна програма для здобуття освітнього рівня магістра, що поєднує у собі широкий спектр дисциплін у сфері політичної науки, права, економіки та соціології. Програму «Антикорупційні студії» було розроблено ACREC спільно з кафедрою політології Національного університету «Києво-Могилянська академія», де вона реалізовується з вересня 2019 року.
(в) Обсяг роботи для експерта/-ки:
1. Розробити програму навчального курсу, який розрахований на 3 кредити (90 академічних годин з яких 30 аудиторних годин (15 пар));
2. Розробити навчальні матеріали в рамках навчального курсу, зокрема презентації до лекцій, завдання до семінарських занять, а також завдання для самостійного опрацювання;
3. Розробити завдання для проміжного та підсумкового (фінального) контролю якості отриманих знань;
4. Розробити критерії для оцінювання самостійних робіт студентів.
(г) Очікуваний продукт роботи експерта:
1. Програма навчального курсу, розрахована на 3 академічних кредити (90 академічних годин, з них 30 аудиторних годин (15 пар);
2. Навчальні матеріали в рамках навчального курсу, зокрема розширений план лекцій (зі стислим викладом матеріалу лекції після кожного пункту плану кожної лекції), презентації до лекцій, завдання до семінарських занять, а також завдання для самостійного опрацювання та контролю успішності студентів.
(ґ) Вимоги до змісту та методології навчального курсу:
1. Курс повинен включати інтерактивні методики викладання, зокрема лекції-дискусії, роботи в малих групах, кейс-стаді та інше;
2. Зміст курсу повинен бути розрахований на 3 академічних кредити (90 академічних годин, з них 30 годин аудиторних занять);
3. Зміст курсу повинен включати такі теми: визначення поняття «академічна доброчесність»; академічна недоброчесність як загальносвітова проблема; академічний плагіат (навмисний та ненавмисний); види академічної недоброчесності; академічний плагіат в Україні та напрямки боротьби з ним; посилання, узагальнення, перефразування та цитування; стилі цитування; бібліографічні інструменти та програми; інформаційні пошуки та електронні бази даних; положення про академічну доброчесність: боротьба з корупцією в учбовому процесі, права та обов’язки студента та викладача тощо.
(д) Вимоги до оформлення програми навчального курсу:
1. Загальний опис курсу (5-7 речень, які містять інформацію про зміст курсу та теми, які будуть розглядатися в рамках курсу, знання, які будуть отримані студентами);
2. Вимоги та правила курсу (мінімум 1 сторінка А4 12 шрифтом. Правила та вимоги курсу обов’язково мають включати в себе: дедлайни підготовки письмових робіт, вимоги щодо участі студентів у заняттях, умови отримання додаткових балів (за бажанням), правила поводження на заняттях та етичні правила щодо написання робіт);
3. перелік тем, що будуть розглянуті в межах курсу;
4. перелік питань до кожної теми курсу (не менше 3 питань до кожної теми);
5. перелік обов’язкової та додаткової літератури для опрацювання студентами (мінімум 2 джерела до кожної теми);
6. критерії оцінки знань студентів (не менше 4 критеріїв).
(е) Термін контракту та дедлайну:
Ця робота призначена для консультантів, що є громадянами України; тривалість роботи – середина квітня 2020 – кінець червня 2020 року.

2. Вимоги до досвіду та кваліфікацій.

(а) Доктор філософії (кандидат наук) /галузь знань 05 “ Соціальні та поведінкові науки; 03 «Гуманітарні науки»; 01 «Освіта»/.;
(б) Мати досвід викладацької діяльності у сфері гуманітарних, юридичних, суспільних, педагогічних наук. Досвід викладання у сфері гуманітарних, юридичних, суспільних, педагогічних наук з акцентом на антикорупційну тематику буде перевагою.
(в) Мати досвід підготовки навчально-методичних матеріалів (перевагою буде досвід із розробки авторського контенту навчальних курсів у сфері гуманітарних, юридичних, суспільних, педагогічних наук);
(г) Здатність адаптувати контент навчальної програми під антикорупційну тематику магістерської програми «Антикорупційні студії» в інтерактивному форматі з урахуванням сучасних методик викладання;
(ґ) Відмінне володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською мовою;
(д) Здатність працювати в межах чітко встановлених дедлайнів та дотримуватись термінів виконання;
(е) Готовність надавати інформаційно-консультативну підтримку студентам навчального курсу;
(є) Вміння працювати в команді;
(ж) Готовність та бажання слідувати чітко встановленим правилам з боку ACREC та донорської організації, а також толерантно ставитись до потреби коригування навчального курсу з їхнього боку.

3. Для участі у конкурсному відборі необхідно відправити наступні документи:

(а) Резюме кандидата, яке відповідає всім вищеперерахованим вимогам;
(б) Зразок програми авторського курсу та/або відео з публічним виступом з теми, близької до теми курсу, копію власної наукової роботи (статті, дисертації тощо);
(в) Пропозиція концепції (загальний опис) навчального курсу “Академічна доброчесність”, а також приклад опису конкретної теми в рамках навчального курсу на вибір (може також включати опис завдань для самостійного опрацювання студентами, можливі теми семінару до теми та ін.).

Дедлайн подачі заявок: 1 квітня 2020 року.

Магістерська програма «Антикорупційні студії» стала можливою завдяки підтримці американського народу через Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID). Зміст Магістерської програми «Антикорупційні студії» є виключною відповідальністю Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії корупції і не обов’язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів.

Інформація про вакансію
Тип зайнятості: Part time
Опубліковано: 11 березня 2020
Актуально до: 1 квітня 2020

Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції в Україні (ACREC) є науково-дослідницьким центром, який здійснює освітню, наукову та просвітницьку діяльність і об’єднує вітчизняних та іноземних науково-педагогічних та наукових працівників, докторантів, аспірантів, студентів та практиків у сфері запобігання і протидії корупції.

Що Ми робимо:

Вивчаємо корупцію, а також шукаємо нові підходи та навчаємо, як з нею боротися.

Візія:

Врядування без корупції як нова норма у суспільстві у 2038 році.

Місія:

Сформувати нову школу антикорупційної думки для створення нового суспільного договору без корупції.
Надати агентам змін інструментарій, теоретичні і практичні знання для їх професійної підготовки.
Стати комунікаційною платформою для агентів змін на пострадянському просторі.

Фундатори:

  • Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
  • Центр Протидії корупції;
  • ТІ Україна;
  • Києво-Могилянська Фундація в Америці.
Інші вакансії Освіта
Консультант з розробки навчальних програм для держслужбовців до DIXI Group
Освіта
Консультант з розробки навчальних програм для держслужбовців до DIXI Group
Експерт для розробки навчального курсу “Повернення активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень” до ACREC
Київ Освіта
Експерт для розробки навчального курсу “Повернення активів, одержаних внаслідок корупційних правопорушень” до ACREC
Експерт у сфері запобігання корупції під час державних закупівель до ACREC
Київ Освіта
Експерт у сфері запобігання корупції під час державних закупівель до ACREC
Експерт для розробки навчального курсу “Основи журналістських розслідувань” до ACREC
Київ Освіта
Експерт для розробки навчального курсу “Основи журналістських розслідувань” до ACREC
Експерт для розробки курсу “Стратегії комунікації в сфері боротьби з корупцією” до ACREC
Київ Освіта
Експерт для розробки курсу “Стратегії комунікації в сфері боротьби з корупцією” до ACREC
Оноффлайн креативный копирайтер в LABA
Київ Копірайтинг
Оноффлайн креативный копирайтер в LABA
Lead SMM в ArtCraft CG School
Київ SMM
Lead SMM в ArtCraft CG School

Долучайтеся!

Створюємо спільноту фанів Понеділків.

Asset 1logo_Hm

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: