Старший спеціаліст із логістики до Global Communities

Гібридний формат роботи
Київ (Україна)
Рівень позиції
 • Entry
 • Junior
 • Middle
 • Senior
 • Top
Рівень англійської
Intermediate

Здається, ви трохи запізнились

Скоріше за все, ця вакансія закрита, бо вже зробила чиїсь понеділки щасливими.
Але не засмучуйтесь — у нас є що вам запропонувати!
Подивіться інші відкриті можливості на сайті.

подивитися

Організація «Глобал Ком’юнітіз» шукає двох старших спеціалістів із логістики для підтримки наших заходів із гуманітарної допомоги в Україні. Особа на цій посаді звітуватиме старшому спеціалісту з питань закупівель і грантів. Основні обов’язки старшого спеціаліста з логістики передбачають, зокрема, управління автопарком, координування поїздок, логістики розповсюдження, а також допомогу партнерам у розвитку логістичних систем і спроможностей. Два спеціалісти з логістики працюватимуть у нашому голосному офісі в Україні в Києві.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ

 • Здійснення закупівель автомобілів відповідно до потреб у поїздках у країні.
 • Забезпечення ефективних інструментів для регулярного планування та контролю переміщення.
 • Підтримка Політики управління автопарком організації «Глобал Ком’юнітіз» і забезпечення її належного дотримання, що передбачає ведення бортових журналів, реєстраційних та технічних відомостей.
 • Гарантування дотримання рекомендацій щодо безпеки й відповідності всіх автомобілів стандартам безпеки організації «Глобал Ком’юнітіз».
 • Надання складських приміщень відповідно до потреб у регіоні.
 • Координування транспортування товарів, зокрема автомобілів чи будь-яких інших можливих засобів транспортування в країні.
 • Робота з постачальниками для швидкої доставки. Сприяння в ефективному розв’язанні будь-яких непередбачуваних проблем.
 • Сприяння пом’якшенню ризиків, пов’язаних із транспортуванням і доставкою, зокрема будь-яким можливим юридичним дозволам, розмитненню, перевіркам якості тощо.
 • Продаж будь-яких залишків запасів до дати завершення програми та розробка звітів про залишкові запаси.
 • Впровадження систем управління складами та відстеження товарів. Дотримання стандартних операційних процедур організації «Глобал Ком’юнітіз» і надання регулярних звітів і оновлень на основі мінімальних стандартів організації.
 • Участь у діяльності організації «Глобал Ком’юнітіз», тісна робота з представниками організацій-партнерів і участь у товарних групах. Це передбачає поширення інформації про стандарти закупівель консорціумів серед місцевих партнерів.
 • Робота з персоналом партнерів для ефективного та безпечного транспортування людей і товарів, зокрема перегляд документів, отриманих від партнерів для повноти та правильності, а також сприяння вчасній підтримці з боку відповідних членів команди в організації «Глобал Ком’юнітіз».
 • Демонстрація підходу, орієнтованого на послуги з метою допомогти команді програми зрозуміти запити й завершити завдання.
 • Керування спільним автомобілем із забезпеченням дотримання транспортної політики.
 • Управління місцевими запасними складами й пунктом сортування товарів, щоб забезпечити швидке переміщення гуманітарних товарів.
 • Забезпечення впровадження, моніторингу й оцінювання нових ініціатив та процедур, пов’язаних із логістикою.
 • Розробка, виконання й керування контрактами у сфері експедування, транспортування та складування (де це потрібно).
 • Виконання будь-яких інших пов’язаних обов’язків, яких може обґрунтовано вимагати супервайзер.

ЗНАННЯ, НАВИЧКИ ТА ЗДІБНОСТІ

 • Знання прийнятної практики та принципів логістики.
 • Розвинуті навички аналітики та звітування.
 • Належне знання програм Microsoft Office.
 • Здатність розв’язувати складні логістичні проблеми у сфері роботи з постачальниками.

 НЕОБХІДНА КВАЛІФІКАЦІЯ

 • Ступінь бакалавра у відповідній дисципліні та щонайменше 3 роки пов’язаного досвіду роботи або принаймні 5 років досвіду роботи.
 • Вільне володіння англійською мовою, обов’язково робоче знання української мови. Бажано знання російської мови.
 • Досвід у гуманітарній сфері, а також досвід роботи в складному середовищі, постраждалому від конфлікту, вважатиметься перевагою.
 • Попередній досвід роботи з місцевими/міжнародними НУО.
 • Бажано попередній досвід роботи в USAID (Бюро гуманітарної допомоги), ООН чи інших донорських програмах.
 • Бажано попередній досвід роботи в Європі, а зокрема в Україні.

Global Communities is hiring two Senior Logistics Officers to support with our humanitairan relief efforts in Ukraine. This position will report to the Senior Procurement and Grants Officer. The senior logistics officer’s key responsabilities include but are not limited to, fleet management, travel coordination, distribution logistics, and will be supporting partners with building logistics systems and capacities. The two Senior Logistics Officers will be based in our Ukraine head office located in Kyiv.

PRIMARY JOB RESPONSIBILITIES:

 • Conduct vehicle procurement based on travel needs in country.
 • Provide efficient regular planning & movements follow-up tools.
 • Support Global Communities fleet management Policies and ensure they are being adequately followed, which includes logbooks, registration & maintenance sheets.
 • Ensure safety and security guidelines are being followed and all vehicles meet Global Communities safety standards.
 • Source warehouse/storage space based on needs in the area.
 • Coordinate goods transportation, including vehicles or any other possible means of transportation in country
 • Work with suppliers for quick deliveries. As well, support efficient problem solving for any unexpected issues.
 • Support the mitigation of risks associated with transportation and delivery. Including any possible legal clearances, custom clearance, quality checks etc.
 • Close out any remaining stocks before the program end dates and develop final stock reports.
 • Implement warehouse management and commodity tracking systems. Specifically, follow GCs SOPs and provide regular reports and updates based on GCs minimum standards.
 • Participate in GC activities, working closely with the representatives of partner organizations and participating in commodity groups. This includes disseminating information on consortium procurement standards to local partners.
 • Work with partner staff to undertake transport of people and commodities in an efficient safe way including reviewing documents received from partners for completeness and correctness and facilitating timely support from relevant team members in GC.
 • Demonstrate a service-oriented approach to assisting the program team in understanding requirements and completing tasks.
 • Manage any coordinated carpool ensuring transport policies are being followed.
 • Manage local emergency stockpile and goods consolidation point in order to permit the rapid movement of humanitarian supplies.
 • Ensure the implementation, monitoring and evaluation of new initiatives and procedures related to logistics.
 • Design, implement, and manage contracts in forwarding, transport and warehousing, where necessary.
 • Carry out any other related duties as might be reasonably requested by the Supervisor.

KNOWLEDGE, SKILLS, AND ABILITIES:

 • Knowledge of accepted logistics practices and principles.
 • High analytical and reporting skills.
 • Sound knowledge of Microsoft Office Applications.
 • Ability to solve complex logistical challenges in the field working with suppliers.

REQUIRED QUALIFICATIONS:

 • Undergraduate degree in a related field and a minimum of 3 years of related work experience, or a minimum of 5 years of work experience.
 • Fluency in English required, working knowledge of Ukrainian mandatory. Knowledge of Russian desirable.
 • Humanitarian experience as well as experience in complicated, conflict affected environments considered an asset.
 • Past working experience with local/international NGOs.
 • Prior work experience on USAID (BHA), UN or other donor funded programs preferred.
 • Prior experience in Europe, and specifically Ukraine desirable.
Інформація про вакансію
Опубліковано: 19 серпня 2022
Актуально до: 26 серпня 2022

Як відгукнутись на вакансію?

Будь-ласка, увійдіть або зареєструйтесь, щоб побачити деталі.

Тобі важливо знати, де працювати! 🔥

Саме тому в Happy Monday ми досліджуємо цікаві компанії, їхню культуру та робимо огляди про них.

Профілю Global Communities ще немає 🤷‍♀️, але є 100+ цікавих компаній саме для тебе!
Дивитись інші компанії

Організація «Глобал Ком’юнітіз», раніше відома як CHF International, – це міжнародна неприбуткова організація, яка тісно працює з громадами по всьому світу, щоб запровадити сталі зміни, які покращуватимуть життя вразливих груп. Організація «Глобал Ком’юнітіз» реагує на кризу в Україні, надаючи гуманітарну допомогу через заходи реагування під керівництвом громади. Заходи реагування організації «Глобал Ком’юнітіз» покликані рятувати життя, зменшувати страждання, забезпечувати нагальні потреби, водночас підтримуючи громади в їх власному реагуванні та допомагаючи їм у відновленні.

Global Communities, formerly CHF International, is an international non-profit organization that works closely with communities worldwide to bring about sustainable changes that improve the lives and livelihoods of the vulnerable. Global Communities is responding to the crisis in Ukraine, delivering humanitarian assistance through a community-led response. Global Communities’ response is designed with the goal of saving lives, reducing suffering, and addressing urgent needs while supporting communities to lead their own response and setting them up for recovery.

Про компанію
50людей в команді
10офісів в Україні
40країн, де знаходяться клієнти
⚠️ Поскаржитися на вакансію
Інші вакансії ▫️ Others
Комунікаційний координатор європейських проєктів до ГО «Інтерньюз-Україна»
▫️ Others
Комунікаційний координатор європейських проєктів до ГО «Інтерньюз-Україна»
Monitoring & Evaluation Officer at Pact, Inc.
Київ ▫️ Others
Monitoring & Evaluation Officer at Pact, Inc.
Методист освітнього проекту до Клубу Добродіїв
Київ ▫️ Others
Методист освітнього проекту до Клубу Добродіїв
America House Odesa Communications Coordinator at IREX
Одеса ▫️ Others
America House Odesa Communications Coordinator at IREX
Консультаційні послуги зі сторітелінгу до IREX
▫️ Others
Консультаційні послуги зі сторітелінгу до IREX
Спеціаліст(ка) з моніторингу та оцінювання в проєкт СПІЛЬНО до ГС “Українська мережа за права дитини”
Київ ▫️ Others
Спеціаліст(ка) з моніторингу та оцінювання в проєкт СПІЛЬНО до ГС “Українська мережа за права дитини”
Тренер/ка з кар'єрного розвитку до IREX
▫️ Others
Тренер/ка з кар'єрного розвитку до IREX
Редактор/ка та дизайнер/ка для створення буклету до IREX
▫️ Other design
Редактор/ка та дизайнер/ка для створення буклету до IREX

Підписуйтеся на щасливі понеділки!

Раз на тиждень по понеділках ми будемо ділитися найкрутішими вакансіями та історіями про кар’єру.


Більше

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: