fbpx

Начальник відділу по роботі з персоналом до ДУ «Фонд енергоефективності»

Фонд енергоефективності
Київ
Full time

Здається, ви трохи запізнились

Скоріше за все, ця вакансія закрита, бо вже зробила чиїсь понеділки щасливими.
Але не засмучуйтесь - у нас є що вам запропонувати!
Подивіться інші відкриті можливості на сайті

подивитися

Начальник відділу по роботі з персоналом організовує роботу із забезпечення персоналом Фонду відповідно до загальних цілей розвитку та напрямів кадрової політики з метою найефективнішого використання, оновлення та поповнення персоналу. Розробляє та впроваджує HR-стратегію Фонду, формує та розвиває HR-бренд. Розробляє та впроваджує системи адаптації, розвитку та навчання працівників з залученням найкращих світових практик, адаптованих під цілі і задачі, що поставлені перед Фондом.

Основні обов’язки:
 • Забезпечує роботу з укомплектування Фонду працівниками потрібних професій, спеціальностей згідно з кваліфікаційними рівнями і профілем отриманої ними підготовки та діловими якостями з урахуванням можливостей максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника.
 • Безпосередньо бере участь у розробленні бізнес-планів у частині забезпечення трудовими ресурсами з урахуванням перспектив розвитку Фонду, змін у складі працівників через впровадження нової техніки і технології.
 • Вивчає ринок праці з метою визначення можливих джерел забезпечення потрібними кадрами.
 • Організовує роботу з проведення досліджень, прогнозування та визначення потреби в кадрах на підставі стратегії та планів діяльності установи.
 • Розроблює та реалізовує комплекс програм щодо роботи з персоналом із питань найму, звільнення, переводу, залучення та закріплення працівників з урахуванням перспектив їх професійного розвитку.
 • Розробляє внутрішні нормативні документи про систему винагород і компенсацій для працівників Фонду.
 • Інформує та консультує керівників різних рівнів та співробітників Фонду з питань організації управління персоналом.
 • Очолює роботу з організації навчання персоналу, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також мотивації професійної кар’єри працівників.
 • Організовує роботу з проведення оцінки результатів трудової діяльності співробітників Фонду, атестацій, конкурсів на заміщення вакантних посад.
 • Забезпечує створення нормативно-методичної бази управління персоналом та практичне впровадження методичних і нормативних розробок.
 • Організовує розроблення та вжиття заходів щодо удосконалення управління персоналом, контролює виконання керівниками підрозділів наказів та розпоряджень з кадрових питань.
 • Бере участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні трудових суперечок та конфліктів.
 • Контролює додержання трудового законодавства у роботі з персоналом.
 • Забезпечує постійне вдосконалення процесів управління персоналом на основі впровадження соціально-економічних та соціально-психологічних методів управління, передових технологій кадрової роботи, створення та ведення банку даних персоналу, стандартизації та уніфікації кадрової документації, застосування засобів обчислювальної та оргтехніки, комунікацій та зв’язку.
 • Організовує ведення табельного обліку, складання і виконання графіків відпусток, контролю стану трудової дисципліни і дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.
 • Забезпечує складання встановленої звітності з обліку особистого складу та роботи з персоналом.
 • Бере участь у підготовці та укладанні колективних договорів, а також у розробленні і реалізації заходів із зміцнення трудової дисципліни на підприємстві.
 • Організовує та координує роботу працівників відділу.
Вимоги:
 • Повна вища освіта відповідного напряму підготовки «Менеджмент» (магістр, спеціаліст) або інша спеціальність за спорідненим напрямом;
 • Наявність дипломів (сертифікатів) які підтверджують додаткову освіту, проходження додаткових курсів в галузі управління персоналу;
 • Загальний досвід роботи від 7 років, досвід роботи на посаді керівника відділу по роботі з персоналом не менш ніж 3 роки;
 • Знання чинного трудового законодавство щодо приймання, переведення та звільнення працівників, надання відпусток, щодо обліку особового складу, системи діловодства, організаційно-розпорядчої документації;
 • Знання законодавчих та нормативно-правові актів, методичних матеріалів, які регламентують діяльність підприємства, установи, організації з управління персоналом;
 • Досвід розробки та впровадження HR-стратегій, створення систем адаптації, розвитку та навчання працівників;
 • Високий рівень володіння українською мовою, бажано знання англійською мови;
Переваги:
 • Досвід роботи в міжнародних організаціях та/або проектах міжнародних організацій;
 • Досвід роботи в державних органах, державних підприємствах, установах під час впровадження реформи державної служби (2015-2019 рр).
Умови працевлаштування
 • Трудові відносини з начальником відділу по роботі з персоналом оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору).
 • Очікуваний рівень заробітної плати – 45500, 00 гривень на місяць (до оподаткування).
Етапи конкурсного добору:
 1. Прийом документів;
 2. Тестування;
 3. Ситуаційне завдання ,Співбесіда з конкурсною комісією;
 4. Співбесіда з Дирекцією;
 5. Схвалення Наглядовою радою.
Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою на hr@eefund.org.ua Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

 • біографічна довідка (резюме);
 • копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;
 • копія документа про вищу освіту;
 • згода на обробку персональних даних;
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;
 • рекомендації (за наявності).серпня

Строк подачі документів: 08 серпня 2019 року до 24:00 за київським часом.

Заява (за зразком) щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода (за зразком) на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат).

Зразки документів для заповнення.

Інформація про вакансію
Тип зайнятості: Full time
Опубліковано: 25 липня 2019
Актуально до: 8 серпня 2019

Державну установу «Фонд енергоефективності» було створено у 2018 році . Засновником Фонду є держава Україна в особі Кабінету Міністрів України. Фінансування діяльності Фонду буде забезпечуватися спільно від держави Україна та від міжнародних донорів. Фонд розташовується в Києві. Метою створення Фонду є підтримка ініціатив щодо енергоефективності в країні. Його діяльність буде спрямовано на впровадження ініціатив та підтримку заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження. Фонд не має на меті одержання прибутку та фокусується на житловому секторі.

Інші вакансії HR/Держ. сектор

Долучайтеся!

Створюємо спільноту фанів Понеділків.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: