fbpx

Хто такий кризовий менеджер і чим він займається

Віра Стариченко Ср., 09.09.20 Кар'єра

Якщо компанія переживає нелегкі часи — на допомогу приходить кризовий менеджер. Що це за робота — вирішувати чужі проблеми, розповідає професійний траблшутер Віра Стариченко.

Вера Стариченко


Коли перевищується допустимий рівень ризику для бізнесу, настає криза. Різної глибини й полярності — від можливості зробити ривок у розвитку до реструктуризації і закриття компанії.

Є безліч класифікацій криз, але ми розглянемо ту, що має максимальне практичне застосування для подолання кризи. З огляду на причини виникнення, кризи бувають двох видів: внутрішні і зовнішні.

Внутрішні кризи відбуваються через:

 • перевищення витрат;
 • відсутність управлінського обліку й контролю;
 • помилки в організації бізнес-циклу, процесів і підпроцесів;
 • втрату або відсутність достовірної інформації при проходженні кожного етапу бізнес-циклу;
 • розбалансування бізнес-моделі.

Зовнішні кризи відбуваються через:

 • світові економічні й фінансові потрясіння;
 • надзвичайні природні, техногенні, екологічні, біолого-соціальні (наприклад пандемія) та інші події.

Для подолання кожного типу кризи потрібні фахівці, які можуть діяти в жорстких умовах — кризові менеджери. Давайте розбиратися, коли і який кризовий менеджер потрібен та чим вони займаються.


Що таке кризовий менеджмент


Для початку визначимося з базовою термінологією.

 • Менеджмент — це безперервний процес впливу суб’єкта управління (керівника або групи керівників) на об’єкт управління (компанію, групу або окремих людей) з метою координації та організації їхньої діяльності за допомогою сучасних технологій, принципів, методів і засобів для підвищення ефективності роботи.
 • Криза (у перекладі з латинської) — це вирішальна ситуація, поворотний момент. Саме «поворотний момент» у значенні слова «криза» вказує, що ситуацію можна змінити з руйнування на відновлення і розвиток, якщо прийняти відповідні рішення.
 • Антикризове управління, або кризовий менеджмент — це процес порятунку організації (об’єкта управління) від руйнівних впливів і створення умов для її розвитку.

Отже, з термінологією визначилися. Тепер давайте подивимося на типи менеджменту в залежності від причин настання кризи — зовнішніх або внутрішніх.

 Типи кризового менеджменту

Профілактичний кризовий менеджмент — це сукупність дій, спрямованих на мінімізацію допустимого рівня ризику для бізнесу.

Об’єктом є система в цілому. Суб’єктом — постійний керівник. Мета профілактичного кризового менеджменту — зниження ризиків. Характер дій і тривалість — постійна планова діяльність.

Якщо профілактична діяльність виявилася неефективною і система почала руйнуватися, то профілактичний менеджмент замінюється на надзвичайний.

Надзвичайний кризовий менеджмент — це сукупність дій, спрямованих на недопущення розвитку кризи, стабілізацію ситуації та усунення негативних наслідків.

Об’єктом є кризова ситуація. Суб’єктом — кризовий менеджер. Мета надзвичайного кризового менеджменту — врятувати систему. Характер дій і тривалість — короткочасна (проєктна) діяльність з мобілізацією всіх доступних ресурсів і методів.


Для чого компаніям потрібен кризовий менеджер: приклади


Кризовий менеджер вирішує проблеми:

 • на рівні концепцій інвестиційних проєктів;
 • на рівні бізнес-моделей;
 • на рівні управлінських завдань;
 • на стику «як працює бізнес» і «як працюють люди».

Вихід із кризи — це не тільки запропоновані кризовим менеджером рішення, а й готовність замовника їх виконувати. Наведу два кейси для ілюстрації роботи кризового менеджера з клієнтом.

Кейс на рівні управлінських завдань

Дано: інвестиційний проєкт виробничого комплексу вартістю близько 1 млрд. гривень. Значна частина коштів витрачена, а рівень готовності комплексу набагато менше очікуваного.

Рішення кризового менеджера: 1) змінити систему управління проєктом, 2) розробити та прийняти систему нормативів, 3) налагодити облік матеріальних цінностей.

Але оскільки причиною були управлінські помилки топменеджменту, план виходу з кризи не був виконаний. У результаті втрати склали близько 300 млн. гривень, а при виконанні антикризового плану їх вдалося б скоротити на 80%.

Кейс на рівні концепцій

Дано: інвестиційний проєкт бізнес-центру на земельній ділянці в 2 га. Витрачено вже більше 8 млн. доларів, і рада інвесторів просить обґрунтувати подальше фінансування проєкту, оскільки були відсутні результати, що відповідали б витратам.

Причини ситуації, які визначив кризовий менеджер: маркетингові помилки в концепції і класі бізнес-центру, архітектурно-планувальних рішеннях, завищені дохідні показники проєкту, не враховані витрати майже на 40 млн. доларів. З урахуванням всіх цих факторів підсумкова вартість проєкту склала набагато більше запланованої.

Рішення кризового менеджера: закрити проєкт на рівні втрат 8 млн. доларів і вберегти від втрат ще 160 млн. доларів.


Хто такий кризовий менеджер


Залежно від типу кризового менеджменту, кризовий менеджер може виконувати різні ролі і мати, відповідно, різні назви посад, компетенції, навички й освіту.

 Типи кризових менеджерів


Кризові менеджери для надзвичайного кризового менеджменту

 1. Арбітражний керуючий. Призначається арбітражним судом із представників організації арбітражних керуючих для проведення процедури банкрутства організацій або громадян. Діяльність арбітражного керуючого є приватною практикою, його повноваження носять публічно-правовий характер. Рішення арбітражного керуючого є обов’язковими для виконання і спричиняють правові наслідки для широкого кола осіб.
 2. Траблшутер. Це експерт для вирішення проблем у компанії, викликаних зовнішніми кризами. Особливість діяльності — виявлення ключової, базової ланки, що і є причиною проблеми. Зазвичай такі проблеми знаходяться на стику роботи систем і роботи людей, міжгалузевих взаємодій, особистісних якостей. Вони не явно виражені і їх важко виявити. Траблшутер знаходить рішення для проблеми або план виходу з кризи.
 3. Зовнішній галузевий кризовий менеджер з досвідом вирішення проблем і подолання криз у компаніях конкретної галузі. Знання специфічних особливостей і тонкощів галузі дозволяє максимально швидко й ефективно виявити кризу та відновити систему.


Кризові менеджери для профілактичного кризового менеджменту

 1. Для проєктної діяльності в команді повинен бути відповідальний фахівець з управління ризиками. Залежно від масштабів проєкту це можуть бути кілька людей за типами ризику: фінансові, технологічні, поставок, законодавчі, регуляторні тощо.
 2. Для фінансових, страхових, лізингових компаній, банків тощо фінансовий моніторинг ризиків є одним із ключових факторів успіху діяльності. Тому в штаті таких компаній зазвичай є фахівці, які займаються фінансовими ризиками. Вони не називаються кризові менеджери, але виконують цю роль.
 3. Для компаній, які займаються інвестиційними діяльністю та проєктами в будь-якій галузі, потрібні штатні фахівці, які займаються моніторингом ризиків, специфічних для даної галузі й компанії. Назва посади може відрізнятися від компанії до компанії, але роль повинна бути чітко вираженою.
 4. Для профілактики проблем або при перших їх ознаках, не чекаючи явної кризи, може залучатися той же траблшутер для швидкого виявлення зон ризиків, неявних загроз і конфліктів інтересів.

Як бачите, типів кризових менеджерів багато. Детальніше зупинимося на траблшутері —  саме він найбільш затребуваний в кризу. До того ж, це моя спеціалізація 🙂

Траблшутер — це кризовий менеджер, який вирішує проблеми будь-якої складності, коли внутрішній менеджмент не може цього зробити. Рішення проблем досягається за рахунок використання навичок, накопичених за роки практичної діяльності в одному або декількох напрямках. Наприклад, я вирішую проблеми бізнесу (бізнес-траблшутинг), а моя спеціалізація — нестандартні й швидкі рішення таких проблем, як збитки, прибутки, конкурентні ідеї, психологічна експрес-допомога власнику бізнесу для виходу зі складних ситуацій.

Істотна відмінність траблшутерів і кризових менеджерів від бізнес-консультантів — у нас висока персональна відповідальність і робота до фінального результату, коли доводиться брати відповідальність не тільки за рішення, але й за їхні наслідки.

Усі, хто позиціонує себе як траблшутер (і я зокрема) — це професіонали одразу в декількох областях, з унікальними компетенціями та різноплановими навичками, особливими якостями, талантами, а також обов’язково гнучким, системним і одночасно нестандартним мисленням.

У кожного траблшутера свій набір специфічний інструментів. Наприклад, мій включає в себе більше 62 інструментів, відточених багаторічною практикою, включаючи авторську методику «Енерго-емоційна корекція». Але магія не в інструментах, а в результаті, якого може досягти траблшутер з їхньою допомогою.


Що повинен знати і вміти ефективний кризовий менеджер


Навички будь-якого кризового менеджера включають 3 рівня — професійний, комунікативний і особистісний.

 Навички ефективного кризового менеджера

Професійний рівень — це базова освіта в тій діяльності, яку ви вибрали для себе як справу життя + за бажанням MBA, науковий ступінь.

Також має сенс отримати додаткову освіту — наприклад, опанувати проєктне управління, адже робота надзвичайного кризового менеджера — це класичний проєкт, обмежений у часі та спрямований на досягнення певного результату. Або можна заглибитись у психологію, щоб розуміти психологічні особливості управлінської діяльності, бізнесу, а також поведінку людей у кризових і травматичних ситуаціях.

Комунікативні навички — це основа взаєморозуміння та взаємодії з людьми, організаціями та компаніями. Щоб бути результативним, потрібно володіти відповідними навичками: переговори, прийняття рішень, керівництво людьми, емоційний інтелект для розуміння рушійних мотивів людей, їхньої поведінки та емоцій.

Особистісні навички — це чітке, швидке нестандартне мислення, високі гнучкість та адаптивність. Гарний фізичний, емоційний, ресурсний стан і як результат — висока стресостійкість і вміння керувати емоціями не на шкоду здоров’ю.

Для кризового менеджера важливий постійний розвиток — насамперед духовний, щоб чітко вивірити свої цінності та принципи.

Звичайно ж, це не вичерпний список, але необхідний мінімум. Якісь із цих навичок опановуються і розвиваються. Якісь — вроджені й обумовлені типом нервової системи. Тому необхідно знати свою типологію особистості, щоб розуміти, у вирішенні яких завдань ви найбільш сильні й продуктивні, а які потрібно віддавати іншим фахівцям.


Як стати кризовим менеджером


На кризового менеджера не вчаться. Ним стають, знаходячи рішення в складних ситуаціях.

Спочатку ви вирішуєте проблеми у своїй компанії. Потім стаєте кризовим менеджером, здатним вирішувати проблеми цілої галузі. Наступний етап — виходьте за рамки галузі і починаєте знаходити рішення на стику різних галузей. І так стаєте універсалом, який вирішує будь-які завдання.

Кризовий менеджер у будь-якому типі управління — профілактичному чи надзвичайному — спочатку вчиться вирішувати свої проблеми, потім чужі. Спочатку в спокійному режимі, а потім в цейтноті.

Є багато фахівців, які вирішують завдання, але не всі називають себе кризовими менеджерами і траблшутерами. Бо робота кризового менеджера — це відповідальність і виклик. Люди, які назвали себе так, відсікають усі шляхи до відступу — вони ЗОБОВ’ЯЗАНІ вирішити проблему.

Вище ми говорили про навички кризового менеджера. Опанувати їх можна не за один день. І найголовніше — знання та інформацію треба застосувати на практиці в реальному кризової ситуації. Можливо, помилитися, але виправити й зупинити розвиток кризи.

Щоб ефективно підвищувати свою кваліфікацію, потрібно чітко розуміти, що саме вам потрібно розвивати і яким способом. І перш ніж купувати різноманітні курси й тренінги, проконсультуйтеся з професійним кризовим менеджером.


Висновки


Від кризи не застрахований жоден бізнес. Кризи виникають як через внутрішні, там і через зовнішні причини. Щоб зупинити руйнівну дію кризи і спрямувати процес або на відновлення, або на закриття, або на трансформацію і розвиток бізнесу, потрібні особливі фахівці — кризові менеджери.

Кризові менеджери володіють специфічними навичками, компетенціями і здібностями вирішувати проблеми та діяти в жорстких, стресових умовах. Ними стають у міру практичного вирішення проблем і подолання криз спочатку в компанії, потім в галузі, потім на стику з іншими галузями.

З огляду на швидкий темп змін у житті й бізнесі, а також наявність великої кількості ризиків, завжди буде потреба в кризових менеджерах, які значно прискорюють процес виходу з кризи і відкривають нові можливості для бізнесу.

Шукаєте роботу?

Вакансій кризових менеджерів не обіцяємо, зате інших позицій для менеджерів — хоч греблю гати.

Вакансії

Читайте також

Як пандемія змінила ринок: найбільш затребувані та високооплачувані професії

6 вправ, які допоможуть розвинути креативність та гнучкість мислення

Як переосмислити кар’єру в кризу: поради та вправи від Олени Рєзанової

Долучайтеся!

Створюємо спільноту фанів Понеділків.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: